Canlı Destek

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?


                  Kısa çalışma ödeneği nedir,
                  Kısa çalışma ödeneğinin koşulları,
                  Kısa çalışma ödeneği Şartları,
                  Kısa çalışma ödeneği Başvuru Koşulları,
                  Kısa çalışma ödeneği ücreti,
                  Kısa çalışma ödeneği süresi,
                  Kısa çalışma ödeneği ne kadar,
                  Koronavirüs Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği,
                  Corona Virüs Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği,

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği ve sigorta primlerinin ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır. İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için işverenin, salgın vs. sebebiyle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

KİMLER FAYDALANABİLİR? ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

1.İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, 

2.Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), 

3.İşverenin hazırlamış olduğu kısa çalışmaya katılacak işçi listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 
 
*Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların, daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenebilir. Böylelikle prim ödeme şartını sağlayamayan bazı çalışanların da kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanmıştır.  

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN DÜŞÜK OLMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VERMEZ

Kısa çalışma uygulaması döneminde işçinin ücretinin sadece % 60‘ı işçiye ödenecektir. Bu dönemde işçiye ödenecek en az ücret 1.752 TL, en yüksek ücret ise 4.380 TL dir. İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurması nedeniyle işçinin ücreti düşecektir. İşçi bu dönemde iş koşullarında aleyhe esaslı değişiklik yapıldığını ileri süremez. Çünkü bu durum kanundan kaynaklı bir durumdur.

Kısa çalışma ödeneği döneminin altında yatan zorlayıcı sebepler nedeniyle işçinin, iş sözleşmesini fesih feshetme hakkı yoktur. Kısa çalışma ödeneği döneminin sonuna kadar işçi iş sözleşmesini feshedemez. Ancak işçi isterse istifa edebilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bununla birlikte işçi, kısa çalışma uygulaması döneminde evlilik, askerlik veya emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

YILLIK İZİN SüRESİ İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇE İÇE GEÇEMEZ

İşçi yıllık izindeyken, işveren kısa çalışma ödeneğine başvurdu ise, yıllık izin ile kısa çalışma ödeneği iç içe geçemeyeceğinden, işçinin yıllık izni durur ve işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanır. Kısa çalışma ödeneğinin başlangıç tarihinden itibaren işçinin yıllık izin hakkı saklı kalır.

Yurt dışından dönen işçi zorunlu olarak karantinaya alınırsa, bu karantina süresi yıllık izin süresinden düşürülemez. Zorunlu karantina süresi bittikten sonra yıllık izin süresi başlar.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ  

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Kısa çalışma ödeneğinin süresi en fazla 3 aydır. Corona virüsü salgını sebebiyle işyerinde kısa çalışma uygulamasına geçilmesi halinde, faaliyetin durdurulduğu ilk bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.  


              Koronavirüs Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği,
              Corona Virüs Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği,
              Kısa çalışma ödeneği nedir,
              Kısa çalışma ödeneğinin koşulları,
              Kısa çalışma ödeneği Şartları,
              Kısa çalışma ödeneği Başvuru Koşulları,
              Kısa çalışma ödeneği ücreti,
              Kısa çalışma ödeneği süresi,
              Kısa çalışma ödeneği ne kadar

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!

Corona Virüsü İlgi Diğer Konular

Devamını Oku...

Geçersiz fesih sonucu doğan haklar.

Devamını Oku...

İşçinin sigortasız çalıştırıldığı günlerin, SGK'ya sigortalı olarak bildirilmesi için açılan davadir.

Devamını Oku...