Canlı Destek

İş Hukuku Uzmanı Kimdir?

İş hukuku davaları, yasal mevzuat gereğince teknik detaylara haiz olup, yargılama süreci boyunca iş hukuku uzmanı avukat tarafından yürütülmelidir.

İş Hukuku Uzmanı Avukat, işçi ve işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki uyuşmazlık davalarında, iş hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için işçi veya işvereni temsil eden kişidir.

İşveren Davalarının Başarısızlıkla Sonuçlanması

Bir çok işveren haklı olduğu davada, konunun uzmanı olmayan avukatla çalışmaktan kaynaklanan deneyimsizlikten doğan hak kaybına uğramaktadırlar. Bu konuda birçok kişi hak kaybına uğrayarak bize ulaşmaktadır. Dikkat edilmesi gereken durum arabuluculuk nezdinde atılan imzların dava yolunun kapalı olmasıdır ve bu durum kişinin tamamen hak kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir.

İşveren Avukatlığına Dava Olacak Konular

İş hukukuda uzman Avukat olarak yoğunlukla faaliyet gösterdiğimiz bir diğer alan ise İş Kanunu kaynaklı ihtilaflardır. Bu kapsamda işçi hakları ve işveren hakları olarak ayrılabilecek her iki dal açısından da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri tarafımızdan sunulmaktadır.

İş hukuku Avukatı olarak işverenlerin iş güvencesi ve işçiyi gözetme yükümlülüğü gibi hususların dengede tutulmasına özen göstererek yaratılacak bir çalışma ortamının, her iki taraf açısından da daha verimli olacağı bilinci ile işveren ve işçinin yükümlülükleri bakımından aydınlatılması ve beklenmedik ihtilafların yaşanmaması için öncelikli olarak dikkate aldığımız hususlardır.

 1. İş davaları sürecinde önleyici ve tamamlayıcı her türlü hizmetin sunulması ve dava dışı yasal yazışmaların gerçekleştirilmesi hizmetleri
 2. İşveren yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması
 3. İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 4. Şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
 5. İşverenlerin işe alma, işten çıkarma sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz
 6. İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 7. İş ve Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 8. İş yeri devri, işveren değişikliği alanında hukuki hizmetler
 9. İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri
 10. Sigorta hizmet tespit davaları
 11. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işçilik alacakları konulu davalar
 12. Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin açılmış davaların takip edilerek neticelendirilmesi.
 13. İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
 14. İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve takibi sağlayan hizmetler vermeteyiz
 15. Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin açılmış davaların takip edilerek neticelendirilmesi
 16. Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 17. Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti sunulması.
 18. KVKK aydınlatma metninin hazırlanması ile hukuka uygunluklarının sağlanması
 19. Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmeleri

“Hukuki olarak değerlendirilebilecek alanlarda öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözülmesini sağlamaktır. Bu kapsamda deneyimli avukatlarımız tarafından çözüm odaklı hukuki danışmanlık veya dava takibi şeklinde hizmetler tarafımızdan sunulmaktadır.”

Bu konularda profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayın. Danışmanlık aldığınız kişinin iş hukuku uzmanını olmasına dikkat ediniz!